Jordbærland i dyrketunnel

Det er kun få måneder siden selskapet Monsen Bær så dagens lys. Gunn og Jonny Monsen har arbeidet rekordraskt, og om ikke lenge er det mulig å få kjøpt kortreist og lokalyrket jordbær fra Kummeren på Sandhornøy.

I oppstarten fikk Monsen bær tildelt midler fra Gildeskål næringsfond. Næringsfondet kan du lese mer om her 

Les mer om Monsen Bær: gildeskal.com/bedrifter/monsenbaer