Gildeskål næringsfond

Næringsfondet tilføres kr.200 000,- per år. Retningslinjene gir informasjon til søkere om hva det er mulig å motta støtte til, og innhold i søknaden. Styret i Sjøfossen Næringsutvikling behandler søknadene fortløpende. Retningslinjene er vedtatt i styret i Sjøfossen Næringsutvikling i februar 2022, og ligger innenfor rammene av vedtektene for konsesjonsavgiftsfondet i Gildeskål kommune.

Her finner du retningslinjene til næringsfondet i Gildeskål