Om Sjøfossen næringsutvikling

Sjøfossen næringsutvikling AS er Gildeskål kommunes næringsutviklingsselskap.

Vi er en samarbeids- og utviklingsaktør for næringsliv og etablerere i Gildeskål. Vår hovedoppgave er å legge til  rette for at det skapes flere arbeidsplasser i Gildeskål.

Noe av det vi tilbyr er:

  • Førstelinjetjeneste for gründere
  • Veiledning til bedrifter som ønsker utvikling
  • Finansiering
  • Formidle informasjon om ulike støtteordninger
  • Prosjektledelse
  • Være en samarbeidspartner

Sjøfossen Næringsutvikling deltar i næringsnettverket i Salten sammen med de 9 andre kommunene i regionen. Vi har et nært samarbeid med næringsliv og kommune.

Vi har behandlings- og bevilgningsansvar for søknader om lån og økonomisk støtte til lokalt næringsliv, og bidrar også i styrearbeid i de selskapene vi er involvert i gjennom eierskap.

Gildeskål kommunes næringsfond (kr. 200 000/år) forvaltes av Sjøfossen Næringsutvikling.

Hovedsatsingsområder i næringsutviklingsarbeidet Gildeskål er:

  • Havbruk, innovasjon og utvikling mot blå åker
  • Reiseliv, opplevelser og kultur

I tillegg til arbeidet som gjøres i Sjøfossen Næringsutvikling har Gildeskål kommune satt i gang et stort utviklingsprosjekt på Gildeskål Kirkested, les mer om det her: Prosjekt Gildeskål Kirkested

 

Organisering av Sjøfossen Næringsutvikling

Sjøfossen Næringsutvikling AS er heleid av Gildeskål Kommune.

Formålsparagrafen vår sier at vi skal “være et utviklings- og investeringsselskap som skal ta initiativ til,  rådgi og bidra med kapital, også i form av driftstilskudd, til  etablering av nye, robuste arbeidsplasser i nye og eksisterende  næringsvirksomheter i Gildeskål kommune”

Styret i selskapet består av:

Steinar Pettersen, styreleder

Tor-Arne Gransjøen

Berit Anne Laastad

Elin Ragna Johansen

Helge D Akerhaugen, observatør

Bjørn Pedersen, observatør

 

Varamedlemmer:

Nina Cecilie Mjelde Karlsen

Johan Edvard Andreassen

 

 

Sjøfossen Næringsutvikling har to ansatte medarbeidere, daglig leder Tore Laugsand og næringsrådgiver Silje Nordgård.

Kommunefakta fra SSB

Tall for befolkning, økonomi, næringsliv og mer fra statistisk sentralbyrå

SSB