Om Sjøfossen næringsutvikling

Sjøfossen næringsutvikling AS er Gildeskål kommunes næringsutviklingsselskap.

Vi er en samarbeids- og utviklingsaktør for næringsliv og etablerere i Gildeskål. Vår hovedoppgave er å legge til  rette for at det skapes flere arbeidsplasser i Gildeskål.

Noe av det vi tilbyr er:

  • Førstelinjetjeneste for gründere
  • Veiledning til bedrifter som ønsker utvikling
  • Finansiering
  • Formidle informasjon om ulike støtteordninger
  • Prosjektledelse
  • Være en samarbeidspartner

Sjøfossen Næringsutvikling deltar i næringsnettverket i Salten sammen med de 9 andre kommunene i regionen. Vi har et nært samarbeid med næringsliv og kommune.

Vi har behandlings- og bevilgningsansvar for søknader om lån og økonomisk støtte til lokalt næringsliv, og bidrar også i styrearbeid i de selskapene vi er involvert i gjennom eierskap.

Gildeskål kommunes næringsfond (kr. 200 000/år) forvaltes av Sjøfossen Næringsutvikling.

Hovedsatsingsområder i næringsutviklingsarbeidet Gildeskål er:

  • Havbruk, innovasjon og utvikling mot blå åker
  • Reiseliv, opplevelser og kultur

I tillegg til arbeidet som gjøres i Sjøfossen Næringsutvikling har Gildeskål kommune satt i gang et stort utviklingsprosjekt på Gildeskål Kirkested, les mer om det her: Prosjekt Gildeskål Kirkested

 

Organisasjonen

Sjøfossen Næringsutvikling AS er heleid av Gildeskål Kommune. Formålsparagrafen vår sier at vi skal “være et utviklings- og investeringsselskap som skal ta initiativ til,  rådgi og bidra med kapital, også i form av driftstilskudd, til  etablering av nye, robuste arbeidsplasser i nye og eksisterende  næringsvirksomheter i Gildeskål kommune”

Styret i selskapet:

Svenn Are Jenssen , styreleder

Berit Anne Laastad

Elin Ragna Johansen

Johan Edvard Andreassen

Helge D Akerhaugen, observatør

Bjørn Pedersen, observatør

 

Sjøfossen Næringsutvikling har to ansatte; daglig leder Tore Laugsand og næringsrådgiver Silje Nordgård.

Kommunefakta fra SSB

Tall for befolkning, økonomi, næringsliv og mer fra statistisk sentralbyrå

SSB