Arbeidsplan reiseliv 2023-2024

I strategisk næringsplan for perioden 2022-2025 er reiseliv et av tre områder det settes ekstra søkelys på i næringsarbeidet i Gildeskål.

Arbeidet med en reisemålsstrategi ble stoppet i 2020 grunnet manglende finansiering, men ligger fortsatt som en sektorplan i planprogrammet til Gildeskål kommune. Det foregår et arbeid med en masterplan for reiseliv i Salten. Det er i Sjøfossen Næringsutvikling gjort en vurdering på at det videre arbeidet med en reisemålsstrategi i Gildeskål skal avvente resultater det er mulig å bygge videre på lokalt, fra det regionale arbeidet.

Arbeidsplan 2023-2024 beskriver status og prioriterte oppgaver som planlegges gjennomført i perioden for å legge til rette for at reiselivsaktører i Gildeskål skal få utvikle seg. Fra side 12 i dokumentet er de prioriterte oppgavene listet opp.

Arbeidsplanen er vedtatt av styret i Sjøfossen Næringsutvikling i april 2023.

Arbeidsplan reiseliv