Vellykket gründerlunsj på Heimsjyen

26. oktober inviterte Sjøfossen Næringsutvikling til lunsjtreff på Heimsjyen for gründere.

Tilbudet er rettet mot personer som har en forretningside de ønsker å utvikle. Enten som ny gründer eller i en allerede etablert bedrift.
Sjøfossen Næringsutvikling var vertskap for gründerlunsjen. Dette var første gang det er arrangert gründerlunsj i Gildeskål, og arrangementet var koblet til Arctic Innovation Week som ble gjennomført i høst.

Oppmøtet var veldig godt, 12 stykker var samlet rundt bordet denne dagen. Det var en god blanding mellom helt nyetablerte selskap, og deltakere som vurderer nye forretningsområder å arbeide med.

Basert på tilbakemeldingene vil  Sjøfossen Næringsutvikling arbeide videre med hvordan vi kan legge til rette for møteplasser for gründere på en god måte framover.