Unik mulighet!

Er det du/dere som i skal utvikle tilbudet innen mat og overnatting på Inndyr videre?