Tore Laugsand går over i ny jobb

Fredag 5 juli hadde Tore Laugsand sin siste arbeidsdag i Sjøfossen Næringsutvikling. Det var da akkurat fire år siden han signerte sin arbeidsavtale som daglig leder i selskapet.

Som en takk til næringslivet, kollegiet og samarbeidspartnere sier Tore takk for tiden i Sjøfossen Næringsutvikling:

“Jeg har hatt hatt fire givende år i selskapet. Med et utmerket samarbeid med min gode kollega Silje, og et velfungerende styre.

Vi har fått etablert gode driftsrutiner innenfor en nøktern økonomisk ramme. I min tid i Sjøfossen Næringsutvikling har jeg hatt stort fokus på kontakt med det etablerte næringsliv, samt oppfølging og veiledning av etablerere.

Jeg kommer til å savne miljøet på GMC (Gildeskål Marine Center), som er helt unikt. Her er det fantastisk mange dyktige folk, som skaper en trivelig atmosfære for alle på bygget. Det gjør hver dag til en glede.

Når jeg nå drar videre til nye utfordringer i Gigante Salmon, ønsker jeg SNU og GMC lykke til videre. Og jeg er i  trygg forvisning om at det gode arbeid vil bli videreført.”

Vi ønsker Tore alt godt, og lykke til i en spennende jobb i en av de innovative satsingene i havbruksnæringa. Fra august er Silje Nordgård konstituert som daglig leder i Sjøfossen Næringsutvikling.