Resultater fra spørreundersøkelse

Våren 2022 gjennomførte Sjøfossen Næringsutvikling en spørreundersøkelse blant bedrifter i Gildeskål. Målet med spørreundersøkelsen var å finne ut av hva bedrifter i Gildeskål mener er viktigst for å legge til rette for, for at bedriftene skal få til utvikling. I tillegg ble det stilt spørsmål som kan bidra til at arbeidet i næringsselskapet og kommunen kan ble bedre for bedriftene i Gildeskål.

Resultatene fra spørreundersøkelsen finner du her