Foto: Karianne Grønbech/NHO Foto: Karianne Grønbech/NHO

Polarplast er månedens bedrift i NHO Nordland

NHO Nordland vil gi heder og oppmerksomhet til bedrifter som fortjener det.  Nordlandsbedrifter som gjør det lille ekstra for å skape jobber og verdier, som jobber med bærekraft, inkludering eller bare sprer glede til andre. – Disse bedriftene mener NHO Nordland fortjener litt oppmerksomhet.

Månedens bedrift i NHO Nordland er Polarplast AS.

Vinneren av månedens bedrift for juli er en av mange lokale og viktige bedrifter i underskogen av leverandører til havbruksnæringen i fylket vårt. Bedriften er bare ti år, men har vokst på en imponerende måte – gjennom nøkternt fokus på egen kompetanse og kjente produkter og tjenester, men også gjennom en vilje til produktutvikling og innovasjon som har blitt et særtegn for selskapet. 

Fra to ansatte i det første driftsåret i 2013 sysselsetter bedriften nå 30 mennesker -både på hovedkontoret på Inndyr i Gildeskål og på verksted- og produksjonsstedet i industriparken i Glomfjord. 

Der tenkes det ut og lages nye, og stadig bedre løsninger for settefiskanleggene til havbruksselskapene. Bedriften har i den senere tid også et sterkere fokus på produkter og løsninger for de nye og enda større landbaserte oppdrettsanleggene, for eksempel det som nå bygges på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune.

Månedens bedrift for juli måned er Polarplast AS!

Les hele begrunnelsen på nettsiden til NHO Nordland

Vi gratulerer!

Foto: Karianne Grønbech/NHO
Foto: Karianne Grønbech/NHO Foto: Karianne Grønbech/NHO
Foto: Karianne Grønbech/NHO