Nye endringer i byggherreforskriften trer i kraft 1.januar 2021 - Hva betyr dette for deg?

RKK Salten har avtalt kurs i byggherreforskriften med advokat Jan Olaf Dukan fra EBA. Dette blir torsdag 9.9.2021 via Teams.

RKK ønsker derfor å invitere teknisk sektor og privat næringsliv i  Nordland til kursdag.

Tid: 9. september 2021 kl. 9-12 (evt. andre halvdel med erfaringsutveksling og refleksjoner)

Sted: Teams – de som melder seg på kalles inn via Outlook

Kapasitet: Maks 25 stk – først til mølla

Pris: 820,- pr pers (forutsetter fulltegnet kurs). Koster 20.400,- for selve kurset. Fikk ikke OU-midler i støtte, så det blir ei fordeling av summen på de som deltar.

Påmelding HER.

 

 

Hvis det er ønskelig kan også RKK legge opp til ei økt med refleksjon, erfaringsdeling og gruppearbeid etter selve kurset.

Målgruppe:

Ledere på alle nivå i bygg- og anleggsprosjekter. Kurset retter seg også mot byggherren og byggherrens hjelpere, som byggherres representant og koordinator.

Info:

Målsetting

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med fokus på aktørenes ansvar og plikter i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

Kursinnhold

På kurset gjennomgår vi hele Byggherreforskriften med spesielt fokus på:

 • Forskriftens anvendelsesområde
  • Aktørenes roller og ansvar
  • Byggherrens hjelpere
  • Risikostyring
  • SHA plan
  • Relevant rettspraksis

Et læringsmål er:

At deltakerne kjenner de ulike aktørenes oppgave og plikter.

At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings- og byggeprosessen

At deltakerne vet forskjell på hva som skal inn respektivt i tilbudsgrunnlaget og SHA-planen.