Vinner av Næringsprisen 2023

Årets næringspris ble delt 15.juni under Næringslivets dag på Nygårdsjøen ungdomshus. Næringsprisen gikk til Polarplast AS og ble mottatt av daglig leder Lasse Willumsen.

Næringsprisen 2023

Ordfører Bjørn Magne Pedersen delte ut prisen, og sa dette om vinneren:

Årets næringspris går til en lokal bedrift som ble etablert i 2013, og dermed har 10 årsjubileum i år. Selskapet er en suksesshistorie av de sjeldne i Gildeskål. De har bygget stein på stein, og gått fra 4,2 mill i omsetning i sitt første driftsår – til hele 70 mill i 2022.
Oppdragene deres var i første omgang rettet mot havbruksnæringen, men det har etter hvert kommet oppdrag innenfor flere sektorer. Bedriften er registrert og har sin administrasjon i Gildeskål, og sysselsetter i dag over 30 arbeidstakere. De har også verkstedfasiliteter i Glomfjord.
Vinneren av årets næringspris har et stort hjerte for miljøet, og leverer produkter av PE-plast som er biologisk nedbrytbart og hvor alle komponenter er 100% resirkulerbar.

Bedriften bidrar til måloppnåelse i tre av FN’s bærekraftsmål:

  • Redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer.
  • Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser.
  • Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet.

Bedriften har lokalt eierskap, og driftes nøkternt og fornuftig.
Polarplast AS v/ Lasse Willumsen er en verdig vinner av årets næringspris fra Gildeskål kommune.
Gratulerer!