Lån til anskaffelse av fiskekvote for unge fiskere i Gildeskål

Retningslinje for lån til anskaffelse av fiskekvote for unge fiskere ble vedtatt av styret i Sjøfossen Næringsutvikling i desember 2023. I retningslinjene legges det vekt på lokal tilhørighet til Gildeskål, og lån til kjøp av fiskekvote gis til unge fiskere under 35 år.

I Gildeskål utdannes det mange dyktige fiskere på Meløy Videregående Skole. Med en låneordning for kjøp av fiskekvote på plass ønsker Sjøfossen Næringsutvikling å støtte lokale initiativ for å starte opp aktivitet innen fiskeri.

Her finner du retningslinjene for lån til anskaffelse av fiskekvote