Kommunal kompensasjonsordning (Covid19)

Stortinget har bevilget midler til kommunene slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Sjøfossen Næringsutvikling har på vegne av Gildeskål kommune fått tildelt kr. 500 000 av disse til fordeling til bedrifter i Gildeskål.

Målgruppe for støtte

Målet med midlene er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Det kan for eksempel være virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene som har opplevd økte kostnader eller økonomisk tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

Bevilgningen skal også fungere som en ventilordning for virksomheter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

I tillegg til reiseliv, har næringsnettverket i Salten en tilrådning om å prioritere nystartede gründerbedrifter, og fellesformål som kan styrke næringslivet generelt.

Dersom din bedrift er, eller har vært i denne situasjonen, kan du søke på den kommunale kompensasjonsordningen.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for støtte er 1. mai 2021. Søknadene behandles i styremøtet til Sjøfossen Næringsutvikling i juni.

Regnskapstall eller dokumenterte tap godkjent av regnskapsfører eller liknende er en fordel, samt informasjon om situasjonen og hvordan smittevernstiltakene rammer eller har rammet aktiviteten og inntjeningen i bedriften.

Nye søknader skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2587&Cookie=0

Spørsmål? Ta kontakt på post@sjofossen-snu.no

Les mer om tildelingen: https://sjofossen-snu.no/wp-content/uploads/2021/04/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf