Indeks Gildeskål

Hvert år utarbeider Sjøfossen Næringsutvikling Indeks Gildeskål.

Årets Indeks Gildeskål er nå på plass, og viser utviklingstrekk innenfor næringslivet i Gildeskål. Indeks Gildeskål brukes som grunnlag for arbeidet som gjøres i Sjøfossen Næringsutvikling, og har nylig vært presentert og gjennomgått i styret i Sjøfossen Næringsutvikling.

Det er mye interessant informasjon å finne i Indeks Gildeskål, og her kan du finne utdrag av rapporten som omhandler utviklingstrekk innen næring i Gildeskål.

Kort fortalt viser Indeks Gildeskål at det er høy etableringsvilje og tro på framtida i næringslivet i Gildeskål. Spesielt havbruksnæringa har positiv utvikling, og det er vekst i antall arbeidsplasser i Gildeskål.