Indeks Gildeskål

Indeks Gildeskål utarbeides årlig av samfunnsøkonom Bjørn Sleipnes i samarbeid med Sjøfossen Næringsutvikling.

Årets Indeks Gildeskål er nå på plass, og viser utviklingstrekk innenfor næringslivet i Gildeskål.

Det er mye informasjon å finne i indeks Gildeskål som omhandler utviklingstrekk innen næring i Gildeskål.

 

Indeks Gildeskål 2023