Indeks Gildeskål

Indeks Gildeskål utarbeides årlig av samfunnsøkonom Bjørn Sleipnes i samarbeid med Sjøfossen Næringsutvikling.

Årets Indeks Gildeskål er nå på plass, og viser utviklingstrekk innenfor næringslivet i Gildeskål.

Det er mye interessant informasjon å finne i Indeks Gildeskål, vedlagt som omhandler utviklingstrekk innen næring i Gildeskål.

Kort fortalt viser Indeks Gildeskål at det er høy etableringsvilje og tro på framtida i næringslivet i Gildeskål. Sysselsettingsutviklingen er positiv, det er lav arbeidsledighet voksende andel sysselsatte. Det er relativt mange større lokalt eide selskaper.

Befolkningsutviklingen er den største utfordringen for næringslivet. Til tross for økning i antall sysselsatte reduseres befolkningen. Nye arbeidsplasser i seg selv er ikke tilstrekkelig for å stabilisere/øke befolkningen.

Her finner du hele indeks Gildeskål 2022