Studiesenter Kigok kan nå tilby et stort utvalg fag innen høyere utdanning med oppstart våren 2024

Alle studiene som tilbys gjennom studiesenter KIGOK er digitale. Det betyr at du kan studere fra din hjemplass, uavhengig av hvor du bor i landet. Det er etablert studiesteder på Inndyr, Ørnes, Misvær og Beiarn. Her er det flotte lokaler tilgjengelig for deg som studerer.

Det er en bred katalog med ulike fag som er sluppet. Det gir gode muligheter for å få økt kompetanse i bedriften utren å måtte reise langt av gårde for å få det på plass.

Blant fagene finner du:

 • Grunnleggende regnskap og analyse
 • Fortaksstrategi
 • Kontraktsrett
 • Driftsregnskap og budsjettering
 • Ledelse av prosjekt
 • HR og personalutvikling
 • Organisasjonspsykologi
 • Regnskapsteori og verdsetting
 • Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk
 • Exphil og exfac
 • IT, digitalisering og robotisering

Full oversikt over studiene finner du på nettsiden https://kig.no/product-category/studier/