Gaseller i Gildeskål: Snekkerjan og Salmon Center

Dagens næringsliv kårer hvert år landets mest fremgangsrike bedrifter. Disse får tittelen Gaselle.

Gasellebedriftene utgjør 2% av Norges bedrifter med ansatte.  Dette er de bedriftene som oppfyller minstekravet til Gaselle, bedrifter med positiv økonomi og mest vekst de siste 4 årene.

Kriterier for å bli en gasellebedrift er:

  • Levert godkjente regnskaper
  • Minst doblet omsetningen over fire år
  • Omsetning på over en million kroner første år
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Unngått fallende omsetning
  • Er aksjeselskap

Les mer om Gaselle her

Gaselle 2022: Snekkerjan AS

Snekkerjan AS ble stiftet i 2018. I de fire årene siden oppstart har Jan Nowakowski gått fra fire til ti ansatte i bedriften.

I 2021 hadde Snekkerjan AS driftsinntekter på 12,1 MNOK, en omsetningsøkning på over 6 MNOK siden 2018.

Bodø, Røst, Meløy og Gildeskål utgjør hovedmarkedet for Snekkerjan.

Vi gratulerer Jan Nowakowski og hans ansatte i Snekkerjan AS som Gaselle!

Finn ut mer om Snakkerjan på bedriftens facebookside

Gaselle 2022: Salmon Center Gildeskål AS

Salmon Center Gildeskål AS formidler kunnskap om havbruk, basert på fakta og forskning.
I 2021 ble Salmon Center Gildeskål fornyet og tar imot gjester både på land og på sjø, kostnadsfritt for gjestene.

I tillegg til å være formidler av informasjon og kunnskap er Salmon Center et samlingssted for små og store innbyggere i området, og er også viktig som reiselivsbedrift.

I 2021 hadde Salmon Center driftsinntekter på 4,7 MNOK, en økning på 2,8 MNOK fra 2018.

Vi gratulerer daglig leder Randi Busch Bøkestad og hennes ansatte i Salmon Center Gildeskål AS som gaselle!

Les mer om Salmon Center på bedriftens nettside