Ønsker du å skape aktivitet på Elias Blix-tunet?

Nå ønsker vi å åpne Elias Blix-tunet på Våg.  Målet for sommeren 2021 er å få på plass en kafédrift på Elias Blix-tunet, med oppstart så tidlig som mulig. Aller helst allerede fra 20. juni dersom det lar seg gjøre.

Elias Blix-tunet eies av Gildeskål kommune. Det er et eget styre som forvalter eiendommen, og målet er å fremme kjennskap og kunnskap om salmedikteren, språkmannen og politikeren Elias Blix. Styret har fullmakt til å overlate driften av Elias Blix-tunet til privat driver som kan leie ut hovedhuset til besøkende.

Hovedhuset skal ivaretas i Elias Blix sin ånd gjennom interiør og gjenstander som kan gjenskape en god atmosfære som peker bakover til tida rundt 1900, og som bærer preg av Elias Blix gjennom bøker, bilder og dikt. 2. etasje i hovedhuset brukes til overnatting.

Drift av Elias Blix-tunet innebærer i utgangspunktet å:

  • Ha 1. etasje i hovedhuset åpent for besøkende, evt. med kafédrift i tidsrom som fastsettes i egen avtale om økonomi.
  • Eventuelt administrere utleie av hovedhuset om det blir mulig.
  • Eventuelt føre oversikt over utleie og fastsetter priser for dette.
  • Betale kommunen vederlag for disponering av huset i henhold til egen avtale om dette.
  • Sørge for renhold av hovedhuset knyttet til all bruk av huset.

Dersom du er interessert i å være den som skaper aktivitet og drift på Elias Blix-tunet, ta kontakt med oss i Sjøfossen Næringsutvikling før onsdag 7. juni for mer informasjon.

Tidspunkt for oppstart av drift kan diskuteres.