Effektrapport 2021 Sjøfossen Næringsutvikling

Kommunestyret i Gildeskål bestilte i desember 2021 en rapport som skulle beskrive effekten av Sjøfossen Næringsutviklings arbeid i Gildeskål. Rapporten er vedlagt her, og ble lagt fram for kommunestyret i juni 2022

Effektrapport