Dialogmøte med lunsjservering torsdag 21. september 11:00-13:00

Iris Salten skal i løpet av høsten og vinteren ut på Salten-turné for å orientere om den nye strategien for ombruk, og snakke med interessenter om hvordan Iris på best mulig måte kan samarbeide og tilrettelegge for økt ombruk i den enkelte kommune. Vi starter dialogturnéen under Gjenbruksuka, og først ut er Hamarøy og Gildeskål.
Målgruppen for dialogmøtet er:
– Tilretteleggere for ombruk (interesseorganisasjoner, næringslivet og offentlig sektor)
– Næringsaktører som for eksempel bruktbutikker, reparatører, utlånskonsepter o.l.
– Innbyggere
– Øvrige interessenter
Målet med dialogmøtet er å få innsikt i hvilke forventninger og behov innbyggerne og næringslivet i Gildeskål har til ombrukstilbudet og vårt holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnet.
Det serveres enkel lunsj og kaffe/te
Påmeldingen er gratis: https://forms.office.com/e/tXksZubwJY
Ved spørsmål til arrangementet ta kontakt på e-post: carina.rist@iris-salten.no eller på mobil: 95066845
Sammen skaper vi fremtiden!