Midtre Nordland nasjonalparkstyre Foto: Inge Ingvaldsen

Befaring med Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Sjøfossen Næringsutvikling, Heimsjyen og Gildeskål kommune var vertskap da Midtre Nordland nasjonalparkstyre besøkte Gildeskål 18. september. Sjøfossen Næringsutvikling har på oppdrag fra nasjonalparkforvaltningen laget en rapport med innspill til forvaltningsplan og besøksstrategi for Láhko nasjonalpark.

Sundsfjord er én av to naturlige innfallsporter til Láhko nasjonalpark, og rapporten peker på muligheter for turer og opplevelser med Sundsfjord som utgangspunkt. Fra Gildeskål har vi vært opptatt av å ta i bruk randsonene rundt parken.

I Gildeskål er det en lokal nasjonalparkgruppe som arbeider med skilting, informasjonsarbeid og tilrettelegging av turer. Dette arbeidet skal være klart til forvaltningsplanen er fullført. Denne må være på plass for at å ta i bruk offisiell merkevare for Norges nasjonalparker.

På befaringen fikk nasjonalparkstyret en omvisning i området før turen til slutt gikk til Danielbu, der Heimsjyen ved Cecilia serverte en deilig lunsj. Bålstekt elg servert av jegeren selv ble en suksess.