Arbeidstakere søker arbeidsplasser

I Gildeskål er det nå mange flyktninger som er ferdige med, eller i ferd med å avslutte sitt introprogram. Nå er det om å gjøre å få folk ut i jobb, og flyktningene er ivrige etter å finne noe som passer for dem.

Hvis det er arbeidsgivere i Gildeskål som har behov for arbeidskraft, så er det for tiden mulig å finne kandidater lokalt. Gildeskål kommune vil veldig gjerne ha henvendelser for å videreformidle dette til aktuelle kandidater.

Det er også behov for praksisplasser til deltakere i introduksjonsprogrammet. Da er flyktningene i bedrift onsdager og fredager uten å motta lønn, men med arbeidsoppgaver der de kan praktisere norsk.

Janis Ozols er kontaktperson ved flyktningekontoret, han kan også ta med aktuelle personer på besøk. Han har telefonnr.:48 44 40 80 og e-post ozojan@gildeskal.kommune.no