Strategisk næringsplan 2022 - 2025

Strategisk næringsplan for Gildeskål kommune for perioden 2022 til 2025 er vedtatt av styret i Sjøfossen Næringsutvikling, og av kommunestyret i Gildeskål.

Hver arbeidsplass som skapes i Gildeskål er viktig, og alle initiativ til utvikling av bedrifter er viktig, uavhengig av bransje.

Strategisk næringsplan beskriver hovedtrekkene i utviklingen i næringslivet i Gildeskål. Videre setter strategisk næringsplan mål og gir retning for arbeidet som skal gjøres i årene fram mot 2025 for at bedriftene skal skape flere arbeidsplasser.

Les strategisk næringsplan for Gildeskål