Strategisk næringsplan er nå oversendt fra styret i Sjøfossen Næringsutvikling til politisk behandling

Strategisk næringsplan for Gildeskål kommune for perioden 2022 til 2025 ligger nå klar til politisk behandling av kommunestyret i Gildeskål. Det er forventet at planen kommer til politisk behandling tidlig i 2022.

Planen er vedtatt av Styret i Sjøfossen Næringsutvikling, og bygger på tidligere vedtatt strategisk næringsplan for perioden 2018-2021.

Hver arbeidsplass som skapes i Gildeskål er viktig, og alle initiativ til utvikling av bedrifter er viktig, uavhengig av bransje.

Strategisk næringsplan beskriver hovedtrekkene i utviklingen i næringslivet i Gildeskål. Videre setter strategisk næringsplan mål og gir retning for arbeidet som skal gjøres i årene fram mot 2025 for at bedriftene skal skape flere arbeidsplasser.

Her finner du planen sik den er vedtatt av styret og oversendt til Gildeskål kommune for vedtak