Saltenkonferansen gikk av stabelen 27 og 28 mars

Saltenkonferansen er årets store møteplass for reiselivet i Salten. Målet er å samle aktører på tvers av kommuner og bransjer til faglig påfyll og nettverksbygging.

Konferansen arrangeres av Visit Bodø, og hvert år tas det opp relevante og viktige tema som er etterspurt fra bransjen.

Sjøfossen Næringsutviklings Silje Nordgård hadde innlegg om reiseliv som strategisk satsing, FOGG Gildeskål hadde innlegg om design som historiefortelling, og Sjøfossen Næringsutviklings Tore Laugsand deltok i avsluttende panelsamtale på konferansen.

Gildeskål var med andre ord godt representert i saltensamarbeidet som skjer innen reiseliv. Det ble to gode dager sammen for å se videre på hvilke muligheter som ligger innen reiselivsutvikling i Salten.

For Gildeskål er dette et viktig satsingsområde i strategisk næringsplan.