Sjøfossen Næringsutvikling ønsker å selge sine aksjer i Gildeskål Marine Center (GMC) på Inndyr

Sjøfossen Næringsutvikling skal selge sin aksjepost i Gildeskål Marine Center AS.

Vi søker fortrinnsvis kjøpere som har forretningsadresse Gildeskål.

Interessenter tar kontakt med Tore Laugsand innen 30 juni for nærmere opplysninger.

Kontaktinfo: tlf. 99254561 , e-post: tore@sjofossen-snu.no