Lønn

Lærlinger får en inntektssikring på nivå med lærlinglønn
Lærlinger som mister plassen sin, vil få en inntektssikring på nivå med det de hadde som lærlinger. Les mer: Lærlinger og lærekandidater sikres inntekt hvis de blir permittert

Arbeidstakerne får “full lønn” i 20 dager ved permittering
Kostnaden fordeles med to dager på arbeidsgiver, og deretter 18 dager fra staten med lønn, men begrenset oppad til 6G. Dette vil lette byrden for mange som mister jobben.

Selvstendig næringsdrivende får inntektssikring
Selvstendig næringsdrivende får også en inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittsinntekten siste tre år, begrenset oppad til 6G

Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger endres
Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes til 0,75 G. Denne gruppen sikres samtidig inntekt på minimum 80 prosent av inntekten sin opptil 3 G i permitteringsperioden.