Kriterier for investering i lokale selskaper

Sjøfossen Næringsutviklings formål er å være et utviklings- og investeringsselskap som skal ta initiativ til, rådgi og bidra med kapital til etablering av nye, robuste arbeidsplasser i nye og eksisterende næringsvirksomheter i Gildeskål kommune.

Arbeidsområder og målsetting for arbeidet i Sjøfossen Næringsutvikling er forankret i Gildeskål kommunes strategiske næringsplan.

Sjøfossen Næringsutvikling søker å bidra til økt verdiskapning og vekst i antall arbeidsplasser i bedrifter lokalisert i Gildeskål kommune.

Her finner du retningslinjen for investering i selskaper i Gildeskål. I tillegg til eierskap, som er omhandlet her, kan Sjøfossen Næringsutvikling bidra gjennom Gildeskål næringsfond, lån, samt rådgivning og nettverk.

Retningslinje aksjeinvesteringer