Kredittilgang

Kompensasjonsordning
Regjeringen presenterte torsdag 2. april detaljene i en ordning som skal kompensere foretak for inntektsbortfall grunnet koronakrisen. Se detaljer i spørsmål og svar på Arbinn.no. Kompensasjonsordningen med kontanthjelp til bedrifter

F-lån til bankene og IRB utsettes
Norges Bank la fra 13. mars ut ekstraordinære F-lån til bankene. 19. mars ble det lagt ut ytterligere ekstraordinære F-lån. F-lån er det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet, mot sikkerhet i verdipapirer til flytende rente og gitt løpetid. IRB-innføringen av kapitalkrav utsettes (krav som er krevende for mindre banker å innfri).

Garantilån for SMB
Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner per bedrift, og med maksimalt tre års løpetid. Ordningen kan benyttes av bedrifter med opptil 250 ansatte, med mindre enn 50 millioner euro i omsetning.
Les mer om garantiordningen

Lånegaranti på 6 milliarder for luftfarten
En statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner. 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper.
Les mer om krisepakken for luftfart

Innovasjon Norge innfører tiltak for SMB
Innovasjon Norge ned renten på lavrisikolån og risikolån, samt tilbyr avdragsutsettelse for å hjelpe små og mellomstore bedrifter med tilgang på kapital og likviditet. De justerer også en rekke av sine andre tilbud når det gjelder tilskudd, lån og garantier.
Les mer om tiltakene hos Innovasjon Norge

Statens obligasjonsfond gjenopprettes
Regjeringen foreslår å gjenopprette Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, som låner penger i kredittobligasjonsmarkedet.
Les mer om statens obligasjonsfond