Felles møte for aktører i algenæringen i Gildeskål

15. mars 2023 ble det tatt initiativ fra Sjøfossen Næringsutvikling til et felles møte mellom alle aktørene i Gildeskål som jobber med alger.

Målet for møtet var å samle lokale næringsaktører og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, slik at vi i fellesskap kan løfte en ny næring til det neste nivået, der flaskehalser avdekkes og prioriteres.

Et delmål i arbeidsmøtet var å bli enig to til tre fellesprosjekter. Det mest nærliggende å samarbeide om er felles høsting og tørking årets produksjon. Det er inngått et samarbeid med Nygårdsjøen Marina om å få en taretørke på plass i løpet av våren.