Finansieringsbistand

SNU har anledning til å bistå med eierkapital i et AS. Dette kan gjelde både nyetableringer og eksisterende bedrifter. Normalt vil SNUs eierskap aldri overstige 34% av aksjekapitalen.