Salten havbrukspark

Salten Havbrukspark er lokalisert i Sundsfjord i Gildeskål kommune, ca 70 km sørover fra Bosø langs Kystriksveien, RV17. Det er ca 14 km til Inndyr, kommunesenteret i Gildeskål.

Som utviklingsaktør for havbruksnæringen tilbyr Salten Havbrukspark lokaler og mulighet for deltakelse på utbygging av tilrettelagte bygg for næringsaktører som vil etablere seg i Sundsfjorden.

Bakgrunn for parken

Tanken bak Salten havbrukspark er å samle aktører innenfor havbruksnnæringen i en næringsklynge. Ved å samlokalisere bedrifter og aktiviteter er det store muligheter for å bedriftene å utnytte et sitt potensial, langt utover det som er mulig på egen hånd.

Salten Havbrukspark ble etablert i 2012. Bak etableringen står aktører som ønsker å støtte opp om næringsutvikling innen havbrukssektoren. Bakgrunnen for etableringen i Sundsfjord er nærheten til et større kraftverk, med rikellig tilgang på strøm og vann.

Starten på utviklingen av havbruksnæringen i Sundsfjord var etableringen av Sundsfjord Smolt AS, som startet opp sin produksjon på anlegget i Sundsfjord i 2009. Med en produksjonskapasitet på rundt 10 millioner smolt per år er det et av de største settefiskanleggene i verden.

Havbruksparken har også konsesjon på produksjon av makroalger.

Hva tilbys i parken?

  • Byggeklar tomt: 4000 – 80 000 m2 tilgjengelig
  • Gratis vann til produksjon
  • Norges billigste strøm
  • Kjøp av tomt er mulig
  • Billig leie av bygg
  • Billige kontorer
  • Kontor- og administrasjonstjenester
  • Bistand ifm søknader
  • Prosjekter

Kontakt

Daglig Leder: Johan Johansen
Mob: (+47) 957 32 132
E-post: johan@havbruksparken.no