Beiarn kommune

Beiarn kommune vært og er en primærnæringskommune. Beiarn vil også i fremtiden være avhengig av et aktivt og oppegående landbruk for å kunne bestå som et levedyktig samfunn.

Eiendom og naturressurser som forvaltes av landbruket er basis for det meste av næringsliv i kommunen, og vil ha stor betydning for ny næringsvirksomhet. Sammen med dem det gjelder, vil Beiarn kommune hele tiden være på jakt etter nye og moderne aktiviteter og produksjoner både i og utenfor landbruket.

Beiarn kommune har en annen organisering av næringsdelen enn Gildeskål kommune. I Beiarn er det ansatt en egen næringskonsulent, Bjørnar Brændmo.

Strategisk næringsplan for Beiarn kommune 2016-2020

Statistikk fra Beiarn

Finn flere tall fra Beiarn hos SSB

SNUs bedriftsportefølje i Beiarn

Solbakk tre – aksjer – produksjon av vinduer

Beiarn Eiendom – aksjer – Beiarn Hotell

Arena Beiarn – aksjer

Fellesprosjekt: BEGI – salg av småhus fra Beiarn