Småhusprodusenten BEGI AS - samarbeid mellom Gildeskål og Beiarn

Kvanto bygg fra Beiarn og KB bygg fra Gildeskål har gått sammen om å promotere småhus fra Beiarn. BEGI AS skal selge disse. Arkitekten Sami Rintala er engasjert for å tegne midlertidige modulbygg i massivtre.

Hjemmeside

Kontakt daglig leder, Hege Thomesen for mer informasjon - tlf: 941 35577 e-post: hege@begi.no